Startujemy z nowym projektem literackim i stawiamy na wolność!

Nasza pierwsza książka, będąca zbiorem opowiadań z czasów pandemii, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Młodzi pisarze nie mogą jednak próżnować i tej jesieni ruszamy z nową inicjatywą literacką. Tym razem zamierzamy nawiązać do tematu dyskryminacji.

Trudny temat, wiele wątków

Z tematem dyskryminacji prędzej czy później każdy z nas się spotka. Zaczyna się od ubioru, wyglądu, a kończy na myślach i poglądach. W życiu młodych ludzi jest to problem, z którym trzeba się mierzyć niemalże każdego dnia. Jednych to dotyka, inni widzą, ale nie reagują, a jeszcze inni postanawiają coś z tym zrobić. Orężem pisarza jest pióro i to właśnie za nie chwytamy, by czytelnicy usłyszeli głos młodego pokolenia w tej sprawie.

Z książką w dłoniach

Celem inicjatywy „Słowa na wolności” jest przede wszystkim szerzenie wiedzy i świadomości na temat tolerancji i wolności. Zwieńczeniem pracy pisarskiej młodych twórców będzie wydanie książki ze zbiorem najlepszych opowiadań. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szczecińskich szkół podstawowych z klas 4-8.

Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:

  • podejmować temat konkursu;
  • być napisana samodzielnie;
  • liczyć maksymalnie 5 stron formatu A4, powinna być napisana komputerowo w programie Word; (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami – interlinia –1,5);
  • nie może być nagrodzona w innych konkursach, wykonana i wydana przed ogłoszeniem wyników;
  • powinna zostać przesłana w wersji elektronicznej na adres: slowanawolnosci2021@gmail.com do 20 listopada 2021 r.

Wyniki konkursu ogłosimy do 6 grudnia 2021 roku.

Zwieńczeniem inicjatywy będzie wydanie książki w formie drukowanej – każdy z laureatów otrzyma swój egzemplarz.

Aby wziąć udział w konkursie, rodzice/opiekunowie prawni muszą wypełnić i podpisać stosowne dokumenty:

regulamin konkursu literackiego

załącznik nr 2 rodo

załącznik nr 1 zgoda rodziców_prawa autorskie, wizerunek, rodo, regulamin