Albert Einstein – wielki umysł, niesamowita inteligencja i przełomowe teorie.

Patrząc w gwiazdy, czuję ogromny zachwyt i fascynację, ale mają one dla mnie głównie wymiar literacki, wręcz poetycki. Fizyka nigdy nie była moją mocną stroną, ale gdy tylko mieliśmy lekcje o wszechświecie, słuchałam jak zahipnotyzowana. Marzę o teleskopie, ale o podróży w kosmos już raczej nie. Swoją jedyną podróż mogę odbyć na kartach książek – tym razem do gwiazd zabrał mnie Albert Einstein i jego „Istota teorii względności” opublikowana przez wydawnictwo ZYSK.

Ogólna i szczególna teoria względności

Fizyka i teorie naukowe w tym zakresie to jest dla mnie prawdziwa czarna dziura. Mój mózg skutecznie odpycha od siebie tego rodzaju wiedzę, ale jednocześnie jest to niezwykle fascynujące. Nad swoimi przełomowymi teoriami Albert Einstein pracował aż 10 lat! Trudno to sobie wyobrazić takiemu laikowi jak ja. Mówił o sprawach przełomowych dla nauki – zmienił koncepcję czasu i przestrzeni, która obowiązywała od tysięcy lat. Einstein uważał między innymi, że przestrzeń i czas wcale nie są stałe i niezmienne, według niego są one plastyczne i płynne. Czas i przestrzeń dostosowują się do siebie, by zawsze utrzymać stałą wartość prędkości światła, niezależnie od ruchu obserwatora czy źródła światła. We wstępie do tej publikacji, który stanowi świetne objaśnienie teorii Einsteina, znajdziemy także przykłady, które ilustrują te zagadnienia.

Teorie Einsteina dzisiaj

Brian Greene – autor wstępu – wskazuje także, jak dzisiaj naukowcy podchodzą do teorii Einsteina, na pewne sprzeczności z fizyką kwantową, które wreszcie udało się pogodzić, a także na nowoczesne eksperymenty, dzięki którym testuje się różne wnioski wypływające z teorii wielkiego naukowca. Dla mnie to wszystko wydaje się zupełnie niepojęte – materia, która może się rozszerzać – wszechświat, który dynamicznie rośnie. I pomyśleć, że to wszystko zrodziło się w ludzkim umyśle.

Trochę nauki w codzienności

Z teorią strun miałam do czynienia tylko w kultowym serialu „Teoria wielkiego podrywu”, teraz miałam okazję nieco więcej się dowiedzieć w tym temacie. Dzieło Einsteina to ogromny naukowy przełom, dlatego powinno się znaleźć w każdej biblioteczce.