Słynna biografia Zygmunta Baumana już w Polsce – od wydawnictwa CZARNA OWCA.

Zygmunt Bauman to postać nietuzinkowe. Jego dorobek naukowy trudno kwestionować. Jego postawa budziła jednak wiele kontrowersji. Wybitny socjolog i intelektualista, który stworzył wiele interesujących teorii, na temat których dyskutuje się na studiach humanistycznych. Dla mnie również to nazwisko nie było obce, gdy chodziłam na zajęcia. Wydawnictwo Czarna Owca oddaje w ręce czytelników opasły tom – niezwykłą biografię Zygmunta Baumana napisaną przez dr hab. Izabelę Wagner, badaczkę specjalizującą się w biografiach.

Kim jesteś?

Łatwo skreślić człowieka i łatwo go wychwalać bezkrytycznie. Zygmunt Bauman znalazł się na obu osiach dyskusji. Dla jednych był wybitnym socjologiem, dla innych zdrajcą i stalinistą. Oskarżano go o aktywny udział w budowie opresyjnego powojennego systemu. Jego biografia pełna jest zawirowań. Najpierw uciekał z Polski jako dziecko, po wybuchu II wojny światowej. Później robił to jako wykładowca akademicki, w 1968 roku. I chociaż niektórzy oskarżali go o spiskowanie z władzą, to właśnie ta władza usunęła go z uniwersytetu. Jeśli chcecie nieco dogłębniej poznać tego niezwykłego badacza, to warto sięgnąć po biografię autorstwa dr hab. Izabeli Wagner.

Idee i teorie

Całe swoje życie Zygmunt Bauman poświęcił walce o idee, w które naprawdę wierzył. W swoich teoriach zawsze wykazywał ogromne zrozumienie dla drugiego człowieka, czułość i nadzieję. Biografia od wydawnictwa Czarna Owca jest niezwykle wartościowa, ponieważ dr hab. Izabela Wagner przeanalizowała prywatne zapiski badacza. Dokonuje niezwykłej rekonstrukcji, starając się odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę był Zygmunt Bauman i jakie było jego miejsce w historii.

Bauman, jakiego nie znacie

Biografia Zygmunta Baumana autorstwa dr hab. Izabeli Wagner to prawdziwa literacka perełka. Historia niezwykłego badacza została wzbogacona o zdjęcia, ilustracje i materiały dodatkowe, dzięki czemu można przenieść się w czasie i jeszcze lepiej poznać ten niezwykły umysł. Polecam, zwłaszcza, że nigdy nie sądziłabym, że będę czytać tego typu publikacje z przyjemnością, całkowicie dobrowolnie, a nie pod uczelnianym przymusem…