POZORY MYLĄ

Przypadkowy zbieg okoliczności czy starannie utkana intryga?

NIEDOCENIANA

Maria Skłodowska-Curie to kobieta niezwykła i silna. Ale bardzo niedoceniana.