CO BY BYŁO, GDYBY…

Nie można nawet ruszyć palcem, ale łatwo zgubić samego siebie i dać się nabrać na teksty Epikura. Gdy idee filozoficzne zostaną wcielone w życie…